Skalarno polje je kvantni vakuum, to je osnovno stanje ali prazen prostor, iz katerega se stalno porajajo virtualni fotoni z zelo kratko življenjsko dobo. Skoraj v istem trenutku, ko nastanejo, že izginejo.
Skalarni val je energija praznega prostora.
Skalarna polja torej podeljujejo materiji in silam določene lastnosti glede na način njihovega komuniciranja. Skalarna raven je nemanifestirana in je zametek vzročne narave, ki na globoki kavzalni ravni oblikuje astralno raven miselnega in čustvenega telesa, pa tudi eterično in fizično telo. Teslove skalarne naprave pomagajo prodreti v vzročno jedro globine zavedanja ter integrirati neusklajene tokove zavesti, misli, občutkov in celične strukture vse do obnove na telesni ravni.

Vse, kar obstaja, je med seboj povezano, ne glede na to, na kateri ravni in v kateri kvantni resničnosti se manifestira. Vse je torej del iste zavesti, vse, od nepredstavljive čiste zavesti, prek fotonov, delcev elektromagnetnega polja z maso nič, atomov, molekul in celic, do trdne materije. V svetu idealizma, ki ga proučuje kvantna fizika, najmanjši delci tega sveta spremenijo svoje gibanje, če jih opazujemo in se nasploh “vedejo” tako nenavadno, da kvantni fiziki predpostavljajo, da tvori zavest, ki je osnova vsega obstoječega, nekakšno matrico, v kateri so vse možnosti že predvidene, manifestira pa se tista, na katero je usmerjene največ zavestne energije.